Pozivam sve koji rade u neprofitnom sektoru, one koji razmišljaju o uključivanju u rad neke udruge ili osnivanju udruge, početnike i one koji imaju više iskustva na edukaciju na kojoj će dobiti nova znanja o mogućnostima financiranja projekata svoje udruge, kako ispuniti obaveze kod javljanja na natječaje i kako poboljšati rad svoje udruge.Podsjetit ćemo se na najčešće greške koje radimo prilikom prijava na natječaje i koja znanja i vještine trebamo savladati da bismo mogli uspješno pripremiti i provoditi projekte. Edukacija…